مرور برچسب

تعمیر صفحه نمایش تلویزیون

ضربه خوردن صفحه تلویزیون یکی از آسیب های اساسی برای تلویزیون و صفحه نمایش آن می باشد، بعد از ضربه خوردن انواع مشکل مانند شکستگی ، تغییر رنگ و ... بر روی پنل ایجاد می شود ، بعضی از مشکل ها قابل تعمیر و بعضی از آن ها باید پنل تعویض شود
ادامه مطلب ...