درخواست تعمیر مشتری

با تکمیل فرم زیر در اولین فرصت تعمیرکار به محل شما اعزام می شود

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .