مرور برچسب

ضربه خوردن صفحه تلویزیون

یکی از آسیب های اساسی برای تلویزیون ضربه خوردن به صفحه نمایش آن می باشد، بعد از ضربه خوردن انواع مشکل مانند شکستگی ، تغییر رنگ و ... بر روی پنل ایجاد می شود ، بعضی از مشکل ها قابل تعمیر و بعضی از آن ها باید پنل تعویض شود
ادامه مطلب ...