مرور برچسب

تلویزیون های بیرونی

بیشتر شما دوست دارید در محیط باز خانه یا محل کار خود  فضای دلچسبی را ایجاد کنید. یکی از سرگرمی های ما در این پیرامون تماشای فیلم میباشد.  این یک ایده بسیار خوب میباشد اما نمیتوانید یک تلویزیون از داخل خانه که سازگاری با بیرون ندارد انتخاب کنید.
ادامه مطلب ...