مرور برچسب

خرید انواع پایه های دیواری در نمایندگی ال جی شهریار و اندیشه

یکی از علت های زیبای ظاهری تلویزیون صفحه باریک و وزن کم آن میباشد که اجازه میدهد به راحتی بر روی دیوار قرار گیرد و  میتوان گفت امنیتی بیشتر از نمونه های سنگین آن دارد، البته هیچ گاه تلویزیونی بیشتر از وزن استاندارد بر روی پایه دیواری قرار نمیدهند،
ادامه مطلب ...