مرور برچسب

تغییر رمز عبور تلویزیون

شاید شما هم به دلایل مختلفی مانند محدود کردن دسترسی کودکان رمز عبور تلویزیون خود را تغییر دهید . و در صورت تغییر رمز بعد از مدتی آن را فراموش کرده باشید . بعد از فراموش کردن رمز تلویزیون باید رمز عبور خود را بازنشانی کنید تا به تنظیمات دسترسی داشته باشید . به عنوان مثال برای دسترسی به تغییر تنظیمات…
ادامه مطلب ...