مرور برچسب

دمای مناسب یخچال

 مناسب‌ترین دمای یخچال به ‌منظور تازه نگه‌داشتن مواد‌غذایی تنظیمات دمای خودکار یخچال و فریزرها همیشه دقیق و درست نیستند، اما دماهای تست‌شده توسط مشتریان، راهنمایی خوبی برای پیدا‌کردن بهترین دما می‌باشند. دمای مناسب یخچال چقدر است؟ دمای مناسب یخچال چقدر است؟ اگر می‌خواهید مواد‌غذایی در یخچال شما…
ادامه مطلب ...