مرور برچسب

تعمیر صفحه تلویزیون

ظاهر شدن خط های افقی و عمودی بر بروی صفحه تلویزیون یکی از قسمت های تلویزیون را پنل آن شکل می دهد که تصویر دریافتی از آنتن و یا دستگاه های دیجیتال به تلویزیون را به نمایش می گذارد که بیشترین هزینه تلویزیون مربوط به این قسمت از تلویزیون می باشد بطوریکه اگر پنل دچار شکستگی شود باید آن را تعویض کرد که…
ادامه مطلب ...