مرور برچسب

تعمیر تلویزیون در نمایندگی ال جی سرویس

یکی از آسیب های اساسی برای تلویزیون ضربه خوردن به صفحه نمایش آن می باشد، بعد از ضربه خوردن انواع مشکل مانند شکستگی ، تغییر رنگ و ... بر روی پنل ایجاد می شود ، بعضی از مشکل ها قابل تعمیر و بعضی از آن ها باید پنل تعویض شود
ادامه مطلب ...